control techniques - kontrol teknikleri
control techniques - kontrol teknikleri

deneysel araştırmalarda, BAĞIMLI DEĞİŞKEN üzerinde etkisi olabilecek KARIŞTIRICI DEĞİŞKENLER’i etkisiz hale getirmede kullanılan teknikler. Bu teknikler etkiyi ortadan kaldırır (eliminasyon), etkiyi tüm koşullara eşit olarak yayar (etkiyi tek düzeyde, eşleştirerek ya da bloklayarak sabit tutma), sıralama ve konum etkisini eşdeğerli olarak dağıtır (dengeleme ya da seçkisizleştirme), etkiyi istatistiksel olarak kontrol eder, ya da etkiyi araştırma desenine bir değişken olarak katar ve etkinin gücünün belirlenmesini sağlar.

2525