consolidation - sağlamlaşma
consolidation - sağlamlaşma

1. öğrenilen bilgi ve davranışların nispeten kalıcı izlere (BELLEK İZİ) dönüşmesini sağlayan biyolojik süreç.

2. araştırmalar bu sürecin hippokampusta oluştuğunu göstermektedir.  

3. sağlamlaşma, öğrenilenlerin kısa-süreli bellekten uzun-süreli belleğe geçmesini sağlar.

2525