confounding effect - karıştırıcı etki
confounding effect - karıştırıcı etki

KARIŞTIRICI DEĞİŞKEN’in DAVRANIŞ’a yaptığı etki. bakınız: karıştırıcı değişken karşılaştırınız: bozucu etki

2525