Cognitive Estimation Test - Bilişsel Tahmin Testi
Cognitive Estimation Test - Bilişsel Tahmin Testi

akla yakın bilişsel tahminler yapma becerisini ölçer. Bu beceri, soruların cevabını karmaşık hesaplamalara başvurmaksızın, bilişsel tahmin yaparak bulma; zihinsel projeksiyonlar yapma, olası sonuçları değerlendirme; problem çözme stratejilerini kullanma; tümdengelimli akıl yürütme gibi bilişsel işlevleri içerir. Test 15 sorudan oluşur. Puanlaması 0-2 olarak derecelendirilen tahmin doğruluğu üzerinden yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 30). Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Tim Shallice ve Margaret E. Evans (1978)] bakınız: yönetici işlevler, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi

Abbreviation/Symbol: CET
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2952