cognitive - bilişsel

duyumsama, algılama, belleme, hatırlama, akıl yürütme, yargılama, imgeleme, problem çözme, kısaca bilme ve farkındalık süreçlerinin tümüyle ilgili olan. bakınız: biliş

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835