child abuse - çocuk istismarı

1. çocuğa ebeveyni ya da bakıcısı tarafından zarar verilmesi. Zarar fiziksel (şiddet), cinsel (tecavüz ya da sömürü), psikolojik (duygusal sıkıntıya sebep olma) ya da ihmal (gereken bakımı sağlamama) şeklinde olabilir. 2. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı: Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen; bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan tüm davranışlar. bakınız: istismar karşılaştırınız: ihmal

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)