catecholamine - katekolamin
catecholamine - katekolamin

bir katekol molekülü ile bir amin grubundan oluşur. BİYOJENİK AMİNLER sınıfında yer alır. Tirozinden türetilen katekolaminler grubunda dopamin, epinefrin ve norepinefrin gibi nörotransmitterler vardır.

Abbreviation: CA
Alan Adı: Nörobilim
2688