boundaryless organization - sınırları olmayan örgüt

örgüt yapısında ya da örgüt çalışanlarında dikey ya da yatay (flat) herhangi bir hiyerarşinin olmadığı, emir-komuta zincirinin bulunmadığı, kontrol alanları arasında sınırlar bulunmayan, departmanların yerini güçlendirilmiş ekiplerin yer aldığı çağdaş örgüt tipi. bakınız: merkezi olmayan örgüt karşılaştırınız: merkezi örgüt

Alan Adı:
  • Genel
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
  • Sosyal Psikoloji

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.1.0/2021)