bottom-up processing - aşağıdan yukarı işlemleme / veri-sürücülü işlemleme
bottom-up processing - aşağıdan yukarı işlemleme /...

bilginin veri sürücülüğünde, duyumsama aşamasından algılama, öğrenme, depolama, irdeleme gibi daha üst düzey süreçlere doğru işlemlenmesi. Bireyin bilgi ve beklentilerinden ziyade dış uyarıcının özellikleri tarafından belirlenen bilgi işlemleme süreci. Tanıdık veya basit uyarıcılar (ya da bilgiler) aşağıdan yukarıya işlemlenir. bakınız: sığ işlemleme karşılaştırınız: yukarıdan-aşağı işlemleme

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992