bipolar disorder - iki-uçlu bozukluk / manik-depresif bozukluk
bipolar disorder - iki-uçlu bozukluk / manik-...

MANİ ve DEPRESYON belirtilerinin ardışık olarak tekrarlandığı duygudurum bozukluğu. Türleri: a. ikiuçlu I bozukluk: Bir ya da daha fazla manik episod ve bir ya da daha fazla majör depresif episod vardır. b. ikiuçlu II bozukluk: Bir ya da daha fazla majör depresif episod ile en az bir hipomanik episod vardır. karşılaştırınız: siklotimik bozukluk

2525