bipolar disorder - iki uçlu bozukluk / manik-depresif bozukluk
bipolar disorder - iki uçlu bozukluk / manik-...

MANİ ve DEPRESYON belirtilerinin ardışık olarak tekrarlandığı duygudurum bozukluğu. Türleri: a. iki uçlu I bozukluk: Bir ya da daha fazla manik episod ve bir ya da daha fazla majör depresif episod vardır. b. iki uçlu II bozukluk: Bir ya da daha fazla majör depresif episod ile en az bir hipomanik episod vardır. karşılaştırınız: siklotimik bozukluk

Abbreviation/Symbol: BD, BPD, BP
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik
2954