benzodiazepine - benzodiazepin
benzodiazepine - benzodiazepin

merkezi sinir sistemi aktivitesini azaltan, iskelet kaslarının sedasyonu ve gevşemesini sağlayan, HİPNOTİKLER grubuna giren madde ya da ilaçlar. Benzodiazepinler anksiyete (kaygı) ve uykusuzluk tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Akut alkol yoksunluğu (withdrawal) ve epilepsi nöbetlerinin kontrol altına alınmasında kullanılır. Uzun süreli kullanımda tolerans, fizyolojik ve psikolojik bağımlılık görülür. Klinik olarak 1960'lı yıllarda ortaya çıkan benzodiazepinler, düşük doz aşımı toksisiteleri sayesinde kısa sürede barbitüratların yerini almıştır.

Abbreviation/Symbol: BZD, BDZ, BZ
Alan Adı:
  • Nörobilim
2992