being values - olma değeri

egoya aşkın hale geçme, spiritüel açıdan büyüme durumunu gösterir. bakınız: gereksinim

Abbreviation/Symbol: B-values
Kısaltma/Sembol: O-değerleri
Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)