Being Values - Olma Değeri
Being Values - Olma Değeri

egoya aşkın hale geçme, spiritüel açıdan büyüme durumunu gösterir. bakınız: gereksinim

Abbreviation/Symbol: B-values
Kısaltma/Sembol: O-değerleri
Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel
2952