Being Values - Olma Değeri
Being Values - Olma Değeri

egoya aşkın hale geçme, spiritüel açıdan büyüme durumunu gösterir. bakınız: gereksinim

Abbreviation/Symbol: B-Değeri
2717