behavioral-inhibition system - davranışsal ketleme sistemi / davranışsal baskılama sistemi
behavioral-inhibition system - davranışsal ketleme sistemi...

kişiliğin biyopsikolojik kuramı. Davranışı yönlendiren iki güdülenme sisteminden biri. Kaygı uyandıran ipuçlarına, algılanan  tehditlere, cezalandırmaya, sıkıcı durumlar, olumsuz olaylara karşı  harekete geçer; bu gibi uyarıcı ya da durumlardan KAÇINMA biçiminde oluşur. Sistemin, olumsuz duygulanım tepkilerinin de oluşmasıyla ilgili olduğu; güçlü ya da kronik olarak aktif bir davranışsal ketleme sisteminin içedönüklüğe yol açtığı öne sürülmüştür. [Geliştiren/aktaran: İngiliz klinik psikolog Jeffrey Alan Gray (1934-2004)] karşılaştırınız: davranışsal yaklaşma sistemi

Abbreviation/Symbol: BIS
Alan Adı:
  • Kişilik Psikolojisi
  • Bilişsel Nörobilim
2942