behavioral approach system - davranışsal yaklaşma sistemi / davranışsal aktivasyon sistemi
behavioral approach system - davranışsal yaklaşma sistemi...

kişiliğin biyopsikolojik kuramı, davranışı yönlendiren iki güdülenme sisteminden biri. ÖZENDİRİCİ’ye güdülenme ile harekete geçer, arzu edilen uyarıcıya (örn. olumlu pekiştirme) yaklaşma biçiminde  oluşur. Sistemin, olumlu duygulanım tepkilerinin oluşmasıyla da ilgili olduğu; güçlü ya da kronik olarak aktif bir davranışsal yaklaşım sisteminin dışadönüklüğe yol açtığı öne sürülmüştür. [Geliştiren/aktaran: İngiliz klinik psikolog Jeffrey Alan Gray (1934-2004)]  karşılaştırınız: davranışsal ketleme sistemi

Kısaltma EN: BAS
2525