basal ganglia - bazal gangliya / bazal gangliyonlar
basal ganglia - bazal gangliya / bazal gangliyonlar...

striatum (kaudat nukleus ve putamen), globus pallidus, substantia nigra ve subtalamik nukleuslardan oluşan, ekstrapiramidal motor sistemin önemli bileşenlerini oluşturan yapılar grubu. Putamen ve globus pallidus ikilisi lentiküler (merceksi) nukleus; lentiküler ve kaudat nukleus ikilisi korpus striatum; kaudat nukleus ve putamen ikilisi korpus striatumu oluşturur. Bazal gangliyonların temel fonksiyonları arasında motor tonusun ve istemsiz motor aktivitenin modülasyonu; hedefe yönelik istemli hareketin oluşturulması; bazı bilişsel fonksiyonlar (örn., örtük öğrenme, işlemsel öğrenme ve bellek); amigdala, hippokampus ve nukleus akkumbensle ile ilişkileri dolayısıyla LİMBİK SİSTEM fonksiyonları bulunmaktadır.

Abbreviation/Symbol: BG
Alan Adı:
  • Nörobilim
2942