barbiturate - barbitürat
barbiturate - barbitürat

barbitürik asitten elde edilen ve merkezi sinir sisteminin aktivitesini azaltan, HİPNOTİKLER grubuna giren madde ya da ilaç. Bu grubun prototipi olan barbital 1903 yılında tıpta kullanılmaya başlanmıştır. Barbitüratlara karşı tolerans gelişir. Bırakılmaları halinde şiddetli yoksunluk belirtileri oluşur. Barbitürat kullanımı 1930'larda yaygın hale gelmiş ancak doz aşımı ile ilişkilendirilen ölümlerden dolayı, 1970’ lerde yerini BENZODİAZEPİN grubu ilaçlara bırakmıştır. Anti-anksiyete maddeler olarak da adlandırılmaktadır.

Alan Adı:
  • Nörobilim
2992