attention - dikkat
attention - dikkat

duyusal çevrenin bir bölümü veya özelliğine ilişkin seçici farkındalık ya da bir uyarıcı grubuna karşı seçici tepkisellik sağlayan modülatör süreç. Dikkat, bir uyarıcı, olay ya da bir göreve odaklanmayı ve bu konuya ilginin sürdürülmesini (kolaylaştırıcı dikkat); diğer uyarıcıların ihmal edilmesini (ketleyici dikkat), böylelikle çevrenin bir yönü ile en üst düzeyde ilgilenilmesini sağlar. Dikkat bilinçli bir işlemdir. Ancak uyarıcılar arasından bazılarının seçilmesi yaşam içinde sürekli yapılan bir işlemdir ve her zaman bilinçliliği içermeyebilir. Türleri: a. etkin dikkat (active attention) bilinçli olarak bir uyarıcıya yönlendirilmiş olan dikkat. b. bölünmüş dikkat (divided attention) aynı anda birden fazla uyarıcıya veya bir görev kapsamındaki çok sayıda öge veya işleme bölüştürülmüş olan dikkat. c. denetimsel dikkat sistemi (supervisory attentional system: SAS) bilişsel süreçleri denetleyen üst düzey dikkat. Yönetici dikkat veya kompleks dikkat olarak da adlandırılmaktadır. d. odaklanmış dikkat (focused attention) bireyin belirli bir nesne, olay, fikir, düşünce veya soruna konsantre olması ve diğerlerini ihmal etmesine ilişkin dikkat. e. edilgin dikkat (passive attention) yeni, şiddetli, ani, tür veya birey için önemli olan uyarıcılara kendiliğinden yönelen dikkat. f. seçici dikkat (selective attention) çok sayıdaki uyarıcıdan birinin (veya uyarıcının çok sayıdaki yönünden birinin) seçilmesini içeren dikkat. g. sürekli dikkat (sustained attention) dikkatin bir nesne, olay, fikir, düşünce veya sorun üzerinde gereken süre boyunca tutulmasını içeren dikkat. bakınız: süzgeç kuramları

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2952