administration - idare / sevk ve idare

bir planın ya da bir örgütün yapı ve işlevlerinin örgüt politikaları, örgüt amaç ve hedefleri doğrultusunda örgütlenmesi, yönlendirilmesi, görev, sorumluluk ya da kuralların yerine getirilme durumunun denetlenmesi eylemi. Bir ya da bir grup idareci tarafından örgüt boyutunda gerçekleştirilen sevk ve idare; kaynakların en iyi ve hesaplı bir şekilde kullanılmasından, ulaşılması planlanan amaçlara ilişkin gelişmelerin takip edilmesinden de sorumludur. Örgütsel yapıda idare YÖNETİM’in üstündedir ancak bu iki örgütsel unsur örgüt işlerinin örgüt politikaları uyarınca yapılması, ürün ve/veya hizmetlerin örgüt amaçlarına uygun ve yararlı bir şekilde oluşturulması için işbirliği içinde çalışır. karşılaştırınız: yönetim

Alan Adı:
  • Genel

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)