achievement motivation theory - başarı güdülenme kuramı

engelleri aşma, yapılan işte  başarılı olma güdüsü. Başarı güdüsü yüksek olanlar kendilerine yüksek standartlar koyar, işleri azim ve sebatla yaparlar [Geliştiren /aktaran Amerikalı psikolog David McClelland (1917-1998)].  

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)