abuse - istismar

bir kişinin, diğer bir insana ya da hayvana zalimce, vahşi veya küçük düşürücü şekilde davranması. Girişimsel nitelikte olan davranış. Terim genellikle fiziksel kötü muameleyi ifade eder, ancak cinsel ya da psikolojik (duygusal) kötü muameleyi de kapsar. bakınız: madde kötüye kullanımı, çocuk istismarı karşılaştırınız: ihmal

Alan Adı:
  • Klinik Psikoloji

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835