abstinence - yoksunluk / abstinens

bir maddeden (örn., alkol) uzaklaşma eylemi. Madde kullanımının sona erdirilmesi ya da maddenin daha az alınması sonucu ortaya çıkar. bakınız: madde kötüye kullanımı karşılaştırınız: yoksunluk sendromu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Genel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835