abstinence - yoksunluk / abstinens

bir şeyden (özellikle alkol, uyuşturucu ya da cinsel veya benzeri etkinliklere katılım) uzaklaşma eylemi. Madde kullanımının sona erdirilmesi ya da maddenin daha az alınması sonucu ortaya çıkar. bakınız: madde kötüye kullanımı karşılaştırınız: yoksunluk sendromu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Genel

paylaşım

referans

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)