absolute threshold - mutlak eşik / mutlak limen

tekrarların %50'sinde tutarlı ve doğru olarak belirlenebilen en düşük ya da en zayıf uyarıcı (örn., en hafif ya da en az belirgin ses). bakınız: Weber-Fechner yasası, ancak-fark edilebilen-fark karşılaştırınız: fark eşiği

Abbreviation/Symbol: ATH
Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835