abscissa - apsis / x-ekseni / yatay konaç

grafikteki yatay koordinat. Bağımsız değişken bu koordinat üzerinde gösterilir.  

Alan Adı:
  • İstatistik/Biyoistatistik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)