ability test - yetenek testi
ability test - yetenek testi

fiziksel ve/veya zihinsel yetkinlikleri ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan testler grubu. İş ortamlarında, bu testler, çalışanların ya da iş adaylarının işle ilgili yetkinliklerini ölçme ve değerlendirmede kullanılır. Ölçülen yeteneklerden bazıları el mahareti, el-göz koordinasyonu, kaba motor beceri, sürdürülen dikkat, kısa-süreli bellek, problem çözme ve eleştirel düşünmedir. bakınız: test karşılaştırınız: görev

Alan Adı:
  • Ölçme Araçları
2992