Zöllner illusion - Zöllner yanılsaması
Zöllner illusion - Zöllner yanılsaması

iki paralel çizgiden biri bir yöne doğru eğik kısa çapraz çizgiler tarafından, diğeri de diğer yöne eğik kısa çapraz çizgiler tarafından kesildiğinde, iki çizginin birbirinden uzaklaşıyormuş gibi görünmesi şeklindeki görsel yanılsama. [Geliştiren/aktaran: Alman astrofizikçi Johann Karl Friedrich Zollner (1834-1882)]

2532