Zeitgeist - Zeitgeist
Zeitgeist - Zeitgeist

zamanın ruhu. Terim Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) tarafından oluşturulmuştur. Terim dünyayı etkileyen ve kültürel dünya görüşünde izlenen kişilerin de üstünde bir zihni ifade etmede kullanılır. Zeitgeist toplumun belirli bir dönemdeki fikirlerine, tutumlarına ve duygularına nüfuz eder.

2532