Zeigarnik effect - Zeigarnik etkisi
Zeigarnik effect - Zeigarnik etkisi

bölünmüş ya da yarım kalmış görevlerin, tamamlanmış görevlerden daha iyi hatırlanması eğilimi. Bazı kuramcılar bu olguyu GESTALT ORGANİZASYON YASALARI ile bağdaştırır, ancak bu olgu, salt algı düzeyinden ziyade daha üst düzey zihinsel işlemler düzeyinde (örn., bellek) oluşur. [1927 yılında Rus psikolog Bluma Zeigarnik (1900-1988) tarafından tanımlanmıştır]

2243