yoked control - boyunduruklu kontrol
yoked control - boyunduruklu kontrol

KARIŞTIRICI DEĞİŞKEN'in kontrolü amacıyla uygulanan bir teknik. Daha çok EDİMSEL KOŞULLAMA deneylerinde kullanılan bu teknikte, deneysel gruptaki katılımcının tepkisi kontrol grubundaki katılımcınınki ile bağlantılandırılır. Şöyle ki, deney grubundaki katılımcı pekiştireç aldığında kontrol grubundakine de pekiştireç verilir. Buna göre, kontrol grubunda pekiştirme, ilgili katılımcının tepkisinden bağımsızdır; pekiştirme, deney grubundaki katılımcının tepkisine bağlıdır. Deney grubunun tepkisi (pekiştireçi sağlayan tepki) kontrol grubunun tepkisi (salt motor tepki) ile karşılaştırılarak pekiştireç elde etmenin etkisi, motor bileşenden arındırılmış olarak gözlemlenir.

2532