synapse - sinaps
synapse - sinaps

nöronlar arasında yer alan, 100 angstrom (10-8 metre) uzunluğundaki  boşluk. İmpulslar presinaptik nörondan postsinaptik nörona bu boşluk üzerinden geçer. Sinaps türleri:

bakınız: nörotransmitter

1. kimyasal sinaps: Akson üzerinden gelen impuls (sinir akımı), aksonlarda sentezlenip  sinaptik keseciklerde depolanmış olan nörotransmitter maddenin SİNAPTİK AYRIK’a  salgılanmasına yol açar.  NÖROTRANSMİTTER sinaptik boşluktan geçer ve bir sonraki nöronla etkileşir. Bu etkileşim postsinaptik potansiyeli oluşturur. 

2. elektriksel sinaps: Bu sinaps türünde, akson üzerinden gelen elektriksel impuls (sinir akımı), postsinaptik nörona,  ARA BAĞLANTISI (gap junction) üzerinden geçer. 

3. nöron fizyolojindeki uyarıcı (excitatory) ve ketleyici (inhibitory) etkiler sinapslarda oluşur. Bu etkiler sinapslarda yüzlerce milisaniye kalabilir. (Akson tepeciğindeki latent birikim döneminin süresi 0.5 millisaniye civarındadır.) bakınız: eksitatör sinaps, inhibitör sinaps

2532