synapse - sinaps
synapse - sinaps

nöronlar arasında, 100 angstrom (10-8 metre) büyüklüğünde, impulsların presinaptik nörondan postsinaptik nörona iletiminin gerçekleştiği boşluk.

1. kimyasal sinaps: Akson üzerinden gelen impulsun (sinir akımı), aksonlarda sentezlenmiş olup sinaptik keseciklerde depolanmış olan nörotransmitter maddenin SİNAPTİK AYRIK’a (synaptic cleft) salgılandığı sinaps türü. NÖROTRANSMİTTER bir sonraki nöronla etkileşir ve postsinaptik potansiyel oluşur.

2. elektriksel sinaps: Akson üzerinden gelen elektriksel impuls (sinir akımı) ARA BAĞLANTISI (gap junction) üzerinden postsinaptik nörona geçtiği sinaps türü.

3. sinaptik gecikme: Sinapslarda biyokimyasal olarak sağlanan iletim 0.5 ile 1.0 milisaniye sürer. (Bu sürede, impuls, akson üzerinde 1 metre ilerler.)

4. nöron fizyolojindeki uyarıcı (excitatory) ve ketleyici (inhibitory) etkiler sinapslarda oluşur. Bu etkiler sinapslarda yüzlerce milisaniye kalabilir. (Akson tepeciğindeki latent birikim döneminin süresi 0.5 millisaniye civarındadır.)

2243