motivators - güdüleyiciler
motivators - güdüleyiciler

İKİ FAKTÖRLÜ ÇALIŞMA GÜDÜSÜ KURAMI’nda, çalışma koşullarının, memnuniyeti ve güdülenmeyi artırabilen yönleri. Güdüleyiciler işin bağlamından ziyade, işin kendisini kapsar ve iş ZENGİNLEŞTİRME ve sorumlulukların genişletilmesiyle artar.

2245