lateral geniculate nucleus - lateral genikulat nucleus
lateral geniculate nucleus - lateral genikulat nucleus

talamusta yer alan bu yapı retina ile birincil görsel korteks arasındaki röle  (relay) merkezidir. Altı tabakadan oluşur. Magnosellüler tabaka: İki alt tabakadaki (1-2) büyük nöronlardan (M-hücreleri) oluşur. Bu hücrelere, retinadaki M-gangliyon hücreleri girdi sağlar.  Bu iki tabaka harekete duyarlıdır. Parvosellüler tabaka: Üst  tabakalardaki (3-6)  P-hücrelerinden oluşur. Bu tabakalar renk algısından sorumludur.  Her bir tabaka bir gözden bilgi alır. Retinadaki  mekansal harita tabakalarda tam olarak temsil edilir (retinotopic). Görsel uyarıcıların ayrıntılı analizinden sorumludur. GENİKULOSTRİAT YOLAK üzerinden görsel korteks ile aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı bağlantılıdır.   bakınız: görsel sistem karşılaştırınız: medial genikulat nukleus

Kısaltma EN:
LGN
2532