ion channel - iyon kanalı
ion channel - iyon kanalı

hücre zarında, hücre dışı ortam ve hücre sitoplazması arasında iyon geçisini mümkün kılan bir kanal oluşturan protein grubu. İyon kanalları seçicidir. Belirli bir kimyasal nitelikteki, boyuttaki ya da elektrostatik yükteki iyonların geçisine izin verir. Kapılı (yani, her zaman açık) ya da sinyallerin kimyasal, elektriksel ya da mekanik özelliklerine göre açılıp kapanacak şekilde kapılı olabilirler. İyon kanalları bir SİNAPS'taki nöronlar arasında sinir sinyallerinin iletimi için önemlidir.

2245