gestalt laws of organization - gestalt organizasyon yasaları
gestalt laws of organization - gestalt organizasyon yasaları...

bu yasalar, gestalt ekolü psikologlarınca algılamayı açıklamak üzere geliştirilmiştir. Yasalara göre, örüntüler, bileşenlerinin özellikleri yoluyla değil, bir bütün olarak algılanır ve yorumlanır. W. Kohler’in söylediği gibi “ Bütün, parçalarının toplamından farklıdır.”Gestalt düzenleme ilkeleri olarak da adlandırılmaktadır. Düzenleme ilkeleri olarak da kullanılır. bakınız: benzerlik yasası, iyi süreklilik yasası, kapatma yasası, pragnanz yasası karşılaştırınız: yapısalcılık

2245