GABA-A receptor - GABA-A reseptörü
GABA-A receptor - GABA-A reseptörü

GAMMA-AMİNOBUTİRİK ASİT nörotransmitterine bağlanan iki temel reseptör proteinden biri. Diğeri GABA-B reseptörüdür. Nörotransmitter olarak GABA kullanan sinapsların büyük kısmında mevcuttur. Merkezi sinir sisteminin başlıca inhibitör reseptörüdür. Klorür kanalı olarak işlev görür (bkz. İYON KANALI). bakınız: nörotransmitter karşılaştırınız: GABA-B reseptörü

2532