epilepsy - epilepsi
epilepsy - epilepsi

beyin hücrelerinin elektriksel deşarjlarında senkronize, büyük genlikli dalgalarla, tekrarlı ya da nispeten sürekli NÖBET ile karakterize nörolojik bozukluk. Bir çok epilepsi türü vardır. Örnekler: lkerne örnekler: Bilinç kaybı olmayan fokal nöbetler (fokal parsiyel nöbet), bilinç kaybı olan fokal nöbetler (kompleks parsiyel nöbet), absans (petit-mal) nöbeti, tonik-klonik (grand mal) nöbet, myoklonik nöbet. Nöbetlerin türü, anormal elektriksel deşarjın niteliğine ve etkilenen beyin bölgesine göre değişir. Ancak hepsindeki ortak özellik anormal elektroensefalografik aktivitedir. Diğer klinik belirtiler arasında konvülsiyon, duyusal ve/veya bilişsel bozukluk ya da farklılık, bilinç kaybı bulunmaktadır. Epilepsinin nedenleri arasında merkezi sinir sisteminin viral, fungal ya da paraziter enfeksiyonu, metabolik bozukluklar, toksik madde sindirimi, beyin lezyonu, tümör, kalıtsal bozukluklar ve serebral travma bulunmaktadır.

Diğer gramatik haller:

  • Kelime: 
    epileptik
2248