drug - ilaç
drug - ilaç

bir hastalık ya da bozukluğun tedavisi, tanılanması ya da önlenmesinde (prevention) kullanılan terapötik ajan. karşılaştırınız: madde kötüye kullanımı

2270